Το Χαμόγελο του Παιδιού αναγνωρίζοντας την συνεισφορά του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας στο πρόγραμμα “Συγκέντρωση Ειδών Διατροφής για το Χαμόγελο του Παιδιού” τους απένειμε τιμητικό έπαινο για την σημαντική συμμετοχή τους.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς από 17/03/2014 έως και 04/04/2014.
Συγχαρητήρια στους μαθητές του σχολείου,τους γονείς τους, την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την πρωτοβουλία τους αυτή.
Για να δείτε την ευχαριστήρια επιστολή από το Χαμόγελο του Παιδιού, πατήστε εδώ και για να δείτε τον έπαινο, πατήστε εδώ.