Ανακοινώθηκαν στον Δήμο από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες GOUTOS LINES  και ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ τα ετήσια δρομολόγια για τα πλοία ΜΑΚΕΔΩΝ και ΜΑΡΜΑΡΙ αντίστοιχα.

Για να δείτε τον πίνακα δρομολογίων για το πλοίο ΜΑΚΕΔΩΝ για την περίοδο από 01/02/2014 έως 28/9/2014  πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα δρομολογίων για το πλοίο ΜΑΡΜΑΡΙ για την περίοδο από 05/04/2014 έως 31/10/2014, πατήστε εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώνετε τα δρομολόγια με τα κατά τόπους πρακτορεία σε εύλογο χρόνο πριν ταξιδέψετε.

Ο Δήμος Κέας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση αλλαγής.