Εγκαταστάθηκε και άρχισε τις εργασίες του ο εργολάβος του έργου για το Δίκτυο Αποχέτευσης Βουρκαρίου – Κορησσίας στην Κέα.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Μεταφορές Υποδομών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτηξη 14-20» της Περιφέρειεας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο “Δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Κέας” και έχει συνολικό προυπολογισμό 5.850.000 Ευρώ. Είναι ένα από τα πέντε έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό στο Νότιο Αιγαίο, συνολικού προϋπολογισμού, μετά τις μέχρι σήμερα δημοπρατήσεις, 32.660.000 Ευρώ.*

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει τον αγωγό λυμάτων, την κατασκευή Βιολογικού επεξεργασίας λυμάτων και τις οικιακές συνδέσεις εντός των οικισμών. Το εκτελούμενο έργο, μέρος της συνολικής μελέτης, θα στοιχίσει μετά τη δημοπράτηση 754.000 Ευρώ. Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του ΒΙΟΚΑ επεξεργασίας λυμάτων.

Η ένταξη του έργου, η παρακολούθηση της διαδικασίας και της υλοποίησης γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αγαίου και το Δήμο Κέας. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το προσωπικό του ενδιαφέρον για το έργο αυτό, καθώς και τις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και κυρίως την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας για τη συνεργασία και την υποστήριξη μέχρι σήμερα της προόδου του έργου αυτού.

Οι εργασίες θα διακοπούν την καλοκαιρινή περίοδο για να αποφευχθεί η όχληση κατοίκων και επισκεπτών.

Αποσπάσματα από τις εργασίες: