Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας προμηθεύτηκε τις ημέρες αυτές στολές και προσωπίδες για το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών της μονάδων. Η προμήθεια αυτή έχει στόχο την προστασία του ίδιου του προσωπικού που παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του, αλλά και των μαθητών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων της Κέας.