Η Γεώτρηση Κοκκίνους στην περιοχή του Οτζιά είναι μία παλιά γεώτρηση που την εκμεταλλευόμαστε πρώτη φορά. Ο Δήμος μας προχώρησε στην ενέργεια αυτή ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας το οποίο εντείνεται λόγω της κλιματικής αλλαγης. Η γεώτρηση θα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης και θα καλύψει ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.