Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξάρτητων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων, καθώς και οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος, για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023