Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο του Δήμου Κέας «Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμισης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με ποσό χρηματοδότησης 830.787,60 €. Η απόφαση αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο για το νησί μας, καθώς το έργο είναι ζωτικής σημασίας και θα βελτιώσει κατά πολύ την ζωή των κατοίκων.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμών. Στόχοι είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση, η μείωση των απωλειών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας πόσιμου νερού, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στα δίκτυα ύδρευσης.

Προβλέπει:
• Την ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης
• Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
• Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων αντλητικών υψηλής απόδοσης παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση:
• Του ενεργοβόρου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση Φλέας με νέο υψηλής απόδοσης
• Των πιεστικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στη δεξαμενή Παλαιόμυλων Ιουλίδας με νέα κατακόρυφα υψηλής απόδοσης

Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης της Πίεσης, το οποίο θα καλύπτει το δίκτυο ύδρευσης στην πόλη της Ιουλίδας, καθώς και η ενσωμάτωση του εν λόγω συστήματος στο Σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού.

Photo: www.freepik.com