Ευπρεπισμός χώρου έκθεσης μηχανημάτων Εργοστασίου Εμαγιέ

Στον δημοτικό χώρο που εκτίθενται τα μηχανήματα του Εργοστασίου Εμαγιέ πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευπρεπισμού και τοποθετήθηκε ξύλινη περίφραξη.

Το Εργοστάσιο Εμαγιέ λειτούργησε στην Κέα από το 1927 έως το 1957. Στα χρόνια της ακμής του έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων του νησιού. Τα μηχανήματα αυτά αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας.