ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε Δευτέρα
Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Κάθε Τετάρτη
Γραμμή 2: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΛΑΓΙΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Κάθε Παρασκευή
Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ


ΓΡΑΜΜΗ 1

Ώρα Στάσεις
8:15 Ιουλίδα – Χαβουνά
8:45 Χαβουνά – Πέρα Μεριά (Χριστός)
9:05 Πέρα Μεριά (Χριστός) – Καστανιές – Ιουλίδα
9:30 Ιουλίδα – Κορησσία
11:45 Κορησσία – Ιουλίδα
12:00 Ιουλίδα – Πέρα Μεριά ( Χριστός)
12:20 Πέρα Μεριά ( Χριστός) – Καστανιές – Χαβουνά
13:00 Χαβουνά – Ιουλίδα

ΓΡΑΜΜΗ 2

Ώρα Στάσεις
8:30 Ιουλίδα –  Σκλαβονικόλας – Πλαγιά – Ποίσσες
8:50 Ποίσσες – Πλαγιά – Σκλαβονικόλας – Ιουλίδα
9:15 Ιουλίδα – Κορησσία
12:15 Κορησσία – Ιουλίδα
12:30 Ιουλίδα –  Σκλαβονικόλας – Πλαγιά – Ποίσσες
12:50 Ποίσσες – Πλαγιά – Σκλαβονικόλας – Ιουλίδα

ΓΡΑΜΜΗ 3

Ώρα Στάσεις
8:30 Ιουλίδα – Κορησσία
8:45  Κορησσία – Γιαλισκάρι – Βουρκάρι – Οτζιάς
9:00 Οτζιάς – Βουρκάρι – Γιαλισκάρι – Κορησσία
9:15 Κορησσία – Ιουλίδα
11:30 Ιουλίδα – Κορησσία
11:45 Κορησσία – Γιαλισκάρι – Βουρκάρι – Οτζιάς
12:00 Οτζιάς -Βουρκάρι – Γιαλισκάρι – Κορησσία
12:15 Κορησσία – Ιουλίδα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΕΑΣ