ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | MUNICIPAL TRANSPORT

 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ | EVERY MONDAY

  Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
  8.45 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ Π.ΜΕΡΙΑ
  9.05 Π.ΜΕΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ       ΙΟΥΛΙΔΑ
  9.30 ΙΟΥΛΙΔΑ         ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  11.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ         ΙΟΥΛΙΔΑ
  12.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ       Π.ΜΕΡΙΑ
  12.20 Π.ΜΕΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
  13.00 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ | EVERY WEDNESDAY

  Γραμμή 2: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΛΑΓΙΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
  8.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
  9.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ   ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  12.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ   ΙΟΥΛΙΔΑ
  12.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
  12.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | EVERY FRIDAY

  Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ   ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  8.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  9.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  9.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ   ΙΟΥΛΙΔΑ
  11.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ   ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  11.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  12.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  12.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ   ΙΟΥΛΙΔΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΕΑΣ

1/7/2022 – 4/9/2022

 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ | EVERY MONDAY

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑ
  8.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
  8.45 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  9.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
  10.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  10.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  11.45 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  13.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
  14.00 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  15.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  16.00 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  17.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ
  19.00 ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  19.30 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
  22.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ | EVERY WEDNESDAY

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑ
  8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ   ΠΟΙΣΣΕΣ
  8.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  9.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  9.50 ΚΟΡΗΣΣΙΑ   ΙΟΥΛΙΔΑ
  10.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  10.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  11.30 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  14.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  15.15 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  16.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΙΟΣ
  19.00 ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  19.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
  22.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ | EVERY TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑ
  9.25 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  9.50 ΚΟΡΗΣΣΙΑ   ΙΟΥΛΙΔΑ
  10.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  10.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  11.30 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  14.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
  15.15 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  16.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ
  19.00 ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  19.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
  22.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • ΣΤΙΣ 16/08/2022 ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
 • ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 11.30 ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΕΡΜΑ ΤΗΝ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 13.40 ΠΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ
 • ΣΤΙΣ 14/08/2022 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ ΜΕΣΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΟΤΖΙΑ ΣΤΙΣ 19.15 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 22.30
 • ΣΤΙΣ 15/08/2022 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΕΣΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΟΤΖΙΑ ΣΤΙΣ 8.00 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 10.45

EXCEPTIONS

 • ON 16/08/2022 THE ROUTES WILL BE EXECUTED AS ON MONDAY
 • THE SCHEDULE OF 11.30 EVERY SUNDAY WILL END KASTRIANI WITH RETURN 13.40 TO KOUNDOUROS
 • ON 14/08/2022 WILL BE EXECUTED FROM IOULIDA TO KASTRIANI AT 19.15 WITH RETURN AT 22.30
 • ON 15/08/2022 WILL BE EXECUTED FROM IOULIDA TO KASTRIANI AT 8.00 WITH RETURN AT 10.45

Δρομολόγια Λεωφορείων Κέας