ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | MUNICIPAL TRANSPORT 

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2023 | January – December 2023

 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ | EVERY MONDAY

  Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
  8.45 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
  9.15 ΙΟΥΛΙΔΑ       ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  11.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ         ΙΟΥΛΙΔΑ
  12.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ. ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
  12.40 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ | EVERY WEDNESDAY

  Γραμμή 2: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΛΑΓΙΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
  8.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
  9.15 ΙΟΥΛΙΔΑ   ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  12.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ   ΙΟΥΛΙΔΑ
  12.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
  12.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ | EVERY THURSDAY

  Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΧΑΛΑΡΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ

   

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΑ
  8.50 ΧΑΛΑΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
  9.15 ΙΟΥΛΙΔΑ      ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  12.00 ΚΟΡΗΣΣΙΑ        ΙΟΥΛΙΔΑ
  12.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΑ
  12.45 ΧΑΛΑΡΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | EVERY FRIDAY

  Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

  ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
  8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ   ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  8.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  9.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  9.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ   ΙΟΥΛΙΔΑ
  11.30 ΙΟΥΛΙΔΑ   ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  11.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
  12.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
  12.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ   ΙΟΥΛΙΔΑ