ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΑΣ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

9:15 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
9:45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
10:00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
10:30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
11:00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
11:45 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
12:30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
14:15 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
14:40 ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΟΙΣΣΕΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
15:20 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
16:00** ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
16:30*** ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΕΙΟΣ
18:20 ΑΓ.ΑΡΤΕΜΕΙΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
19:00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
19:30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
20:00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
22:30* ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ

* ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 22:30 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 23:00
** ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΕΧΕΙ ΤΕΡΜΑ ΜΟΝΗ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17:15 ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΠΟ ΟΤΖΙΑ
*** ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ 17:30

ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΥ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 20:00 ΑΠΟ ΟΤΖΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΤΩΝ 22:30 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ 22:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
14/8 19:00 ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ ΜΕΣΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 22:45
15/8 8:15 ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ ΜΕΣΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 11:00


KEA BUS SCHEDULES
JULY 25 – SEPTEMBER 6 2020

9:15 OTZIAS VOURKARI GIALISKARI KORISSIA
9:45 KORISSIA IOULIDA
10:00 IOULIDA KORISSIA GIALISKARI VOURKARI OTZIAS
10:30 OTZIAS VOURKARI GIALISKARI KORISSIA IOULIDA
11:00 IOULIDA POISSES KOUNDOUROS
11:45 KOUNDOUROS POISSES IOULIDA
12:30 IOULIDA KORISSIA GIALISKARI VOURKARI OTZIAS
14:15 OTZIAS VOURKARI GIALISKARI KORISSIA IOULIDA
14:40 IOULIDA POISSES KOUNDOUROS
15:20 KOUNDOUROS POISSES IOULIDA
16:00** IOULIDA KORISSIA VOURKARI GIALISKARI OTZIAS
16:30*** OTZIAS VOURKARI GIALISKARI KORISSIA IOULIDA AG.ARTEMIOS
18:20 AG.ARTEMIOS IOULIDA KORISSIA GIALISKARI VOURKARI OTZIAS
19:00 OTZIAS VOURKARI GIALISKARI KORISSIA IOULIDA
19:30 IOULIDA KORISSIA GIALISKARI VOURKARI OTZIAS
20:00 OTZIAS VOURKARI GIALISKARI KORISSIA IOULIDA
22:30* IOULIDA KORISSIA GIALISKARI VOURKARI OTZIAS

*EVERY SATURDAY THE SCHEDULE 22:30 WILL BE EXECUTED 23:00
** THE SCHEDULE EVERY THURSDAY HAS A TERMINAL STATION
IN KASTRIANI MONASTERY WITH DEPARTURE 17:15 FOR IOULIDA FROM OTZIA
*** THE SCHEDULE EVERY THURSDAY WILL EXECUTE 17:30

FROM 1 SEPTEMBER THE SCHEDULE OF 22:00 FROM OTZIA WILL NOT BE EXECUTED
22:30 FROM IOULIDA WILL BE EXECUTED AT 22:00

IN ADDITION
14/8 19:00 FROM IOULIDA TO KASTRIANI MONASTERY WITH RETURN 22:45
15/8 8:15 FROM IOULIDA TO KASTRIANI MONASTERY WITH RETURN 11:00

Δρομολόγια Λεωφορείων Κέας