ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε Δευτέρα
Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Κάθε Τετάρτη
Γραμμή 2: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΛΑΓΙΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Κάθε Παρασκευή
Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ


ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
8.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
8.45 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ Π.ΜΕΡΙΑ
9.05 Π.ΜΕΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
9.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
11.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
12.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ Π.ΜΕΡΙΑ
12.20 Π.ΜΕΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΑΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΧΑΒΟΥΝΑ
13.00 ΧΑΒΟΥΝΑ Κ.ΜΕΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ

 

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
8.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
9.15 ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
12.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑ
12.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
12.50 ΠΟΙΣΣΕΣ ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΙΟΥΛΙΔΑ

 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
8.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
8.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
9.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
9.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
11.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
11.45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
12.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
12.15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ

 


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΕΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-17-24/09/2021

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
16.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
18.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
21.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
21.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-18-25/09/2021

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
9.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
9.50 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
10.15 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
10.30 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
11.30 ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
12.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
14.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
15.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
15.30 ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
16.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
18.30 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
22.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
22.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-19-26/09/2021

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
9.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
9.50 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
10.15 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ
10.30 ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
11.30 ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
12.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
14.30 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
15.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΠΟΙΣΣΕΣ
15.30 ΠΟΙΣΣΕΣ ΙΟΥΛΙΔΑ
16.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
17.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
19.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑΣ
20.00 ΟΤΖΙΑΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ