ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΠΑΣΧΑ 2024

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
18.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
19.00 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
20.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
20.30 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
22.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
23.00 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ | ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ

ΩΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ
9.30 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
10.15 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
11.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
11.45 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
15.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
15.45 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ
19.00 ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΟΤΖΙΑ
20.00 ΟΤΖΙΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΙΟΥΛΙΔΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ | MUNICIPAL TRANSPORT 

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2024 | January – December 2024

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | EXTRA ITINERARIES

Από τις Λεωφορειακές Γραμμές Κέας ΟΕ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932392661