Κατεβάστε ή εκτυπώστε τη σελίδα αυτή εδώ.

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΕΑΣ

ΑΠΟ 3 – 9 – 2018 ΕΩΣ 9 – 9 – 2018

09:10 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ

09:45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

11:00 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

14:00 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

14:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

18:00 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

19:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

20:00 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

22:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας / CONTACT NUMBER : 6985848273

Κατεβάστε ή εκτυπώστε τα εδώ.