Δρομολόγια Λεωφορείων Κέας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΑΣ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2020

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/2020

09:15 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ
09:50 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ
10:15 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ
19:20 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ
19:45 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ
22:00 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6/2020

09:45 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ
10:15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ
10:30 ΟΤΖΙΑΣ–ΒΟΥΡΚΑΡΙ–ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ–ΚΟΡΗΣΣΙΑ–ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ
11:30 ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ
12:00 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ
14:30 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ
15:30 ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ
16:00 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ
20:00 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ
22:30 ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2020

09:45 ΟΤΖΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ
10:15 ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ