Σας υπενθυμίζουμε ότι από τις αρχές του χρόνου λειτουργεί πλέον δημοτική συγκοινωνία με δρομολόγια που φτάνουν σχεδόν σε όλες τις κατοικημένες περιοχές του νησιού. Τις ημέρες των εορτών του Πάσχα θα διαμορφωθούν ως εξής:

Μ. Πέμπτη 29/4
Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Μ. Παρασκευή 30/4 Αργία

Δευτέρα Πάσχα 3/5 Αργία

Τετάρτη Πάσχα 5/5
Γραμμή 2: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΛΑΓΙΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Πέμπτη Πάσχα 6/5
Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ

Παρασκευή Πάσχα 7/5
Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ

 

ΓΡΑΜΜΗ 1

Ώρα Στάσεις
8:15 Ιουλίδα – Χαβουνά
8:45 Χαβουνά – Πέρα Μεριά (Χριστός)
9:05 Πέρα Μεριά (Χριστός) – Καστανιές – Ιουλίδα
9:30 Ιουλίδα – Κορησσία
11:45 Κορησσία – Ιουλίδα
12:00 Ιουλίδα – Πέρα Μεριά ( Χριστός)
12:20 Πέρα Μεριά ( Χριστός) – Καστανιές – Χαβουνά
13:00 Χαβουνά – Ιουλίδα

ΓΡΑΜΜΗ 2

Ώρα Στάσεις
8:30 Ιουλίδα –  Σκλαβονικόλας – Πλαγιά – Ποίσσες
8:50 Ποίσσες – Πλαγιά – Σκλαβονικόλας – Ιουλίδα
9:15 Ιουλίδα – Κορησσία
12:15 Κορησσία – Ιουλίδα
12:30 Ιουλίδα –  Σκλαβονικόλας – Πλαγιά – Ποίσσες
12:50 Ποίσσες – Πλαγιά – Σκλαβονικόλας – Ιουλίδα

ΓΡΑΜΜΗ 3

Ώρα Στάσεις
8:30 Ιουλίδα – Κορησσία
8:45  Κορησσία – Γιαλισκάρι – Βουρκάρι – Οτζιάς
9:00 Οτζιάς – Βουρκάρι – Γιαλισκάρι – Κορησσία
9:15 Κορησσία – Ιουλίδα
11:30 Ιουλίδα – Κορησσία
11:45 Κορησσία – Γιαλισκάρι – Βουρκάρι – Οτζιάς
12:00 Οτζιάς -Βουρκάρι – Γιαλισκάρι – Κορησσία
12:15 Κορησσία – Ιουλίδα