Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στη θέση Ροκομένο Ιουλίδας Κέας στο Δήμο Κέας.

Το ακίνητο θα στεγάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα τις δομές του Κέντρου Κοινότητας, τις συνεδρίες των ψυχολόγων και ψυχιάτρων της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, καθώς και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ θα αποτελέσει και βασική προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου. Η χρήση θα έχει διάρκεια δεκαπέντε έτη.

Η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, δήλωσε για την εξέλιξη αυτή: «Aπό την αρχή της θητείας μας θέσαμε σε προτεραιότητα την αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΑΕ που βρίσκεται στο Ροκομένο της Ιουλίδας. Πρόκειται για ένα κτήριο παραμελημένο από τότε που σταμάτησε να χρησιμοποιείται από τη ΔΕΗ, το οποίο όμως βρίσκεται σε τόσο νευραλγική θέση που η επαναχρησιμοποίησή του είναι πάρα πολύ σημαντική για την τοπική κοινωνία. Μετά τις προσπάθειες δύο ετών μας παραχωρείται δωρεάν με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε για τη στέγαση των κοινωνικών δομών “Βοήθεια στο Σπίτι” και “Κέντρο Κοινότητας”. Επιπλέον, θα στεγάσει τις περιοδικές επισκέψεις ιατρών στην Κέα και άλλες σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΔΕΗ Α.Ε. και όλους τους υπεύθυνους για την δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου, με τη βεβαιότητα ότι η επανάχρηση του θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο νησί μας.»