Δωρεάν ίντερνετ στην Κέα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU

Ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δήμοι στους οποίους θα παρέχεται δωρεάν WiFi, ένας εκ τους οποίους είναι και ο Δήμος Κέας.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ μέσω σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας. Μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χορηγούνται κουπόνια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των δήμων κατά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία με εταιρείες εγκατάστασης WiFi.

Για το Δήμο Κέας θα αναλάβει μέσω σύμβασης την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, τις σχετικές μελέτες, τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού και τέλος την παραλαβή του έργου το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ).

Ο φορέας αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς στη χώρα, με υψηλό κύρος, επίπεδο τεχνογνωσίας και σημαντική εξειδίκευση σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Διαθέτει τόσο τις απαραίτητες υποδομές, όσο και το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει τη χορήγηση του κουπονιού, αλλά και την ορθή υλοποίηση του έργου.

Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται οικονομικά με την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής προς το ΕΚΕΤΑ, αφού ο φορέας επιτελεί τους καταστατικούς του σκοπούς για την υποστήριξη άλλων δημοσίων φορέων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Έργων.