Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019

Στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με την αριθμ.38 /24-12-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές (δημοτικές και περιφερειακές) στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου κατοικίας τους. Με την εγγραφή τους στους παραπάνω καταλόγους, οι πολίτες της ΕΕ, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι είναι κάτοικοι του Δήμου Κέας, οφείλουν να προσέλθουν στο Δημοτολόγιό μας, προσκομίζοντας αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατηρίου και οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία τους στο Δήμο μας, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής.

Σημειώνεται ότι ως προς τις ευρωεκλογές οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Στην ειδική περίπτωση που πολίτες της ΕΕ θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

 

Πληροφορίες: Δημοτολόγιο Δ. Κέας, Μαριάννα Μωραΐτη, τηλ.2288360013, fax:2288022811, email: protok@kea.gr.