ΧΥΤΑ: Οδός πρόσβασης και έλεγχος λειτουργίας

Μετά από 14 μήνες αναμονής, εκδόθηκε η δικαστική απόφαση ορισμού τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης για το έργο «Οδός πρόσβασης ΧΥΤΑ νήσου Κέας». Πρόκειται για απαραίτητο και ουσιώδες έργο για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ, για το οποίο περιμέναμε πολύ, ενώ θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί εξαρχής.

Με αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος της έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, αμέσως μετά την παρακατάθεση του ποσού.

Επιπλέον, σήμερα, κλιμάκιο εκπροσώπων του Δήμου, παρουσία της Δημάρχου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ, προκειμένου να ελέγξει τη λειτουργία του.