Συμβουλές αποφυγής πυρκαγιάς

Οδηγίες προστασίας από την πυρκαγιά

Μην ανάβετε φωτιές για οποιονδήποτε λόγο το καλοκαίρι. Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά. Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές σε χώρους με ξερά χόρτα. Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα και αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Δημιουργήστε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας. Κόψτε τα αγριόχορτα, απομακρύνετε τα φύλλα, τις πευκοβελόνες, τα ξερόκλαδα και κάθε εύφλεκτο υλικό από την αυλή σας και γύρω από το σπίτι σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων. Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι. Κλαδέψτε επίσης όλα τα δένδρα γύρω από το σπίτι σε ύψος περί τα 3 μέτρα από το έδαφος. Απομακρύνετε τέλος τα καυσόξυλα για το τζάκι ή την ψησταριά αλλά και τα αχρησιμοποίητα εύφλεκτα οικοδομικά υλικά. Τοποθετείστε τις φιάλες υγραερίου, τις δεξαμενές πετρελαίου και άλλα εύφλεκτα χημικά (π.χ. λιπάσματα) σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 01/05 έως 31/10 δεν επιτρέπεται η καύσης ξηρών χόρτων.
Επιτρέπεται την περίοδο 1/11 έως 30/4, αλλά απαιτείται άδεια. Η άδεια καύσεως ξηρών χόρτων κλπ χορηγείται από το εθελοντικό Πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Κέας, εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική αίτηση.

Η καύσης ξηρών χόρτων θα πρέπει να γίνεται στο κέντρο του αγροτεμαχίου, σταδιακά – τμηματικά και έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει μία καθαρή περιμετρική ζώνη από το σημείο καύσης. Η καύση επιτρέπεται για λόγους καθαριότητας μόνο κατά τις ημέρες που ο βαθμός επικινδυνότητας είναι -σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας- στη κλίμακα “1” και πάντοτε πριν τις 12:00. Ρητά απαγορεύεται η οποιαδήποτε ενέργεια καύσης όταν πρόκειται για προστατευμένη περιοχή (διεθνείς συνθήκες).

Όταν δεν υπάρχει άδεια καύσης η πράξη διώκεται ποινικά ως εμπρησμός.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ.

Επιπλέον οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούται να προβαίνουν εντός του μηνός Ιουνίου σε καθαρισμό των ανωτέρω ιδιοκτησιών τους.

Διαφορετικά, σύμφωνα με την περίπτωση 26. του άρθρου 94 του Ν.3852/10, ο Δήμος θα προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους, ενώ σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, θα βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΕΑΣ, ΤΗΛ.:2288022400