Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24.07.2020

Με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που μας κοινοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και σήμερα η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών εκτιμάται αυξημένη.

Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και προετοιμασμένοι.