Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και στάσεων λεωφορείων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “συντήρηση και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και στάσεων λεωφορείων” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια μίας σιδερένιας πόρτας για το βοηθητικό αντλιοστάσιο στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια μίας σιδερένιας πόρτας για το βοηθητικό αντλιοστάσιο στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “επισκευή, συντήρηση και μεταφορά πυροσβεστήρων του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “επισκευή, συντήρηση και μεταφορά πυροσβεστήρων του Δήμου”

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια υλικών για την κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια υλικών για την κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου στην Κάτω Μεριά Δήμου Κέας” περισσότερα