Απόφαση Δημάρχου για περιορισμό επισκέψεων σε δασικές περιοχές

Λαμβάνοντας υπόψη την 3752/25-5-2018 εγκύκλιο της Πολιτικής Προστασίας και την ενημέρωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία η πρόβλεψη για κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιοχή μας (λόγω των καιρικών συνθηκών), σήμερα 10 Αυγούστου 2018, είναι κατηγορίας 4 (υψηλού κινδύνου),

απαγορεύεται με απόφαση του Δημάρχου Κέας:

η διακίνηση
• η διαμονή
• η κατασκήνωση
• κάθε ενέργεια σκόπιμης ή αναίτιας πρόκλησης πυρκαγιάς

στις δασικές περιοχές του Δήμου Κέας.

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή κάθε ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιαδήποτε περιοχή του νησιού. Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κέας να είναι προσεκτικοί, σε εγρήγορση και ετοιμότητα για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, η οποία καταστρέφει το περιβάλλον, θέτει σε κίνδυνο περιουσίες και κυρίως ανθρώπινες ζωές.

 

 

Ακολουθεί το έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί “Λήψης έκτακτων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς”: