Σχέδιο Ασφάλειας Νερού προτίθεται να εκπονήσει ο Δήμος Κέας

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κέας μπαίνει σε νέα εποχή. Ολοκληρώθηκε η αλλαγή των ρολογιών ύδρευσης στην Ιουλίδα και η αντικατάσταση τους με σύγχρονα. Οι μετρήσεις πλέον θα γίνονται απομακρυσμένα, χωρίς φυσική παρουσία.

Έτσι γίνεται εξοικονόμηση χρόνου και άλλων πόρων, αφού δεν θα απαιτείται υπάλληλος να αφιερώνει ημέρες ολόκληρες για την καταμέτρηση.

Ο καταναλωτής θα μπορεί μέσα από ειδική εφαρμογή να ελέγχει την κατανάλωση του ρολογιού του, σε όποιο μέρος και αν βρίσκεται, ώστε να διαπιστώνει τυχόν διαρροές, καθώς και να γνωρίζει άμεσα τα κυβικά που έχει ξοδέψει. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να στέλνει αναφορές για τα ζητήματα ύδρευσης, αλλά και να λαμβάνει τις ανακοινώσεις του Δήμου Κέας.

Το άμεσο όφελος της νέας αυτής εγκατάστασης είναι η εξοικονόμηση νερού και η σωστή διαχείριση του.