Ο Δήμος Κέας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την χρηστή διαχείριση στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων και με στόχο τη βιώσιμη προστασία του οικιστικού και φυσικού του περιβάλλοντος εξέδωσε την σχετική ανακοίνωση.

Για να δείτε, πατήστε εδώ.