ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ  ΚΕΑΣ

                        ΚΕΑ 15-01-2014

                        Αρ. Πρωτ.: 155

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΤΑΠ καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων (ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και οικοπέδων) όπως προσέλθουν στα γραφεία του Δημαρχείου ή στο ΚΕΠ ή στο Τοπικό γραφείο Κορησσίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 πμ – 14:00 μμ και μέχρι 31/03/2014, για να δηλώσουν την επιφάνεια των παραπάνω ακινήτων προσκομίζοντας:

 

1) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και οικοδομική άδεια, όπου υπάρχει

2) Πρόσφατη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

3) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ

 

Η δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου με βάση τις διατάξεις του Ν. 2130/1993.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. Επικοινωνίας: 2288360008 Γραφείο Εσόδων

 

Εκ του Δήμου