Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου Κέας από τις 10/10/2018 έως και τις 19/10/2018 στις 12.00.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.