Στα πλαίσια παιδιατρικού εμβολιασμού για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, όσοι γονείς δεν έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό των παιδιών τους, παρακαλούνται να καλέσουν στο Περιφερειακό Ιατρείο ως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στο τηλέφωνο 2288022200 για να συμπεριληφθούν στη λίστα.