γηπέδου 5x5 στον Άγιο Αρτέμιο

Άρχισε το έργο ανακατασκευής του γηπέδου 5×5 στον Άγιο Αρτέμιο Ιουλίδας. Το έργο γίνεται με συγχρηματοδότηση του Δήμου Κέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Θα είναι προσβάσιμο από τα σχολεία αλλά και τον περιφερειακό δρόμο. Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.700,00€ και περιλαμβάνει εργασίες περιβάλλοντος, αλλαγής δαπέδου, αλλαγής τάπητα και εξοπλισμού.