Οι Αγιασμοί των σχολείων της Κέας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11/9/2019.

Αναλυτικότερα:

– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ | ΩΡΑ 8.30 πμ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ | ΩΡΑ 9.00 πμ
– ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΛΛ | ΩΡΑ 9.30 πμ
– ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ | ΩΡΑ 10.00 πμ
– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ | ΩΡΑ 10.30 πμ
– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ | ΩΡΑ 10.30 πμ

Ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.