Ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η λειτουργία των Νέων Δημοτικών Σφαγείων Κέας τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2021. Ειδικά τα αμνοερίφια ξεπέρασαν περίπου κατά χίλια τα περσινά.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς της Κέας, ώστε να βοηθά και να βελτιώνει το έργο τους. Τα Δημοτικά Σφαγεία Κέας είναι από τα πιο σύγχρονα των Κυκλάδων. Γίνεται συνεχής παρακολούθηση, συντήρηση και καθαρισμός τους ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η ποιότητα του Τζιώτικου κρέατος είναι εξαιρετική αφού οι περισσότεροι παραγωγοί ακολουθούν τη μέθοδο της ελευθέρας βοσκής. Η πλούσια χλωρίδα της Κέας ευνοεί αυτή τη μέθοδο και το κρέας αποκτά μεγάλη διατροφική αξία. Για αυτό λόγο γίνονται και προσπάθειες τα Δημοτικά Σφαγεία Κέας να πιστοποιηθούν ως “Βιολογικά”.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνεργάτες που και φέτος ξεπέρασαν τον εαυτό τους για να βοηθήσουν και εξασφαλίσουν την ομαλότερη δυνατή λειτουργία των Σφαγείων. Με το έργο τους στηρίζουν όλο το χρόνο τον ζωτικό αυτό τομέα για την οικονομία του νησιού μας.