Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση ΔΣ 2021 Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 9η ΔΣ 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021. 4.9h_synedria_28-5-2021 πρακτικό

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση ΔΣ 2021 Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 10η ΔΣ 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2021. 4.10h_synedria_28-5-2021 πρακτικό