Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 7η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.7h_synedria_31-3-2020πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: