Για να δείτε το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πατήστε εδώ