Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 5η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.5h_synedria_27-2-2020πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: