Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ. 4η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.4h_synedria_31-1-2020πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: