Πρόσκληση στην 4η ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 2024. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.4ηειδική ΔΣ 2024

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2024. 4.4h_synedria_28-02-2024 πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: