Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση Δ.Σ. 2024. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.3η ΔΣ 2024

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2024 4.3h_synedria_30-01-2024 πρακτικό


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: