Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.2η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.2h_synedria_31-1-2020πρακτικό

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: