Πρόσκληση στην 22η συνεδρίαση Δ.Σ. 2019.  Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.22η ΔΣ 2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. 4.22h_synedria_20-12-2019πρακτικό

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: