Πρόσκληση στην 21η κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. 2019. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.21η ΔΣ 2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. 4.21h_synedria_16-12-2019πρακτικό

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: