Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση Δ.Σ. 2020. Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.1η ΔΣ 2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2020. 4.1h_synedria_04-1-2020πρακτικό

 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: