Πρόσκληση στην 17η ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 2019. 1.Πρόσκληση-Θέματα Η.Δ.17η ΔΣ 2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2019. 4.17h_synedria_11-10-2019πρακτικό
 


Αν θέλετε να λαμβάνετε τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο email σας, παρακαλούμε καταχωρήστε το εδώ: