Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία “συντήρηση κλιματιστικών, κτιριακών εγκαταστάσεων β’βάθμιας εκπαίδευσης”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία “συντήρηση κλιματιστικών, κτιριακών εγκαταστάσεων β’βάθμιας εκπαίδευσης” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “καθαρισμός ΧΖΛ Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου Δήμου Κέας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “καθαρισμός ΧΖΛ Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Μεταφορά επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Μεταφορά επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου” περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υπηρεσίας του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υπηρεσίας του Δήμου” περισσότερα