Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της.

Συγκεκριμένα για την Κέα προκηρύχθηκαν 2 θέσεις με κωδικό 340 και ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων οι οποίες εντάσσονται στην Υπηρεσία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων | Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώροι Κέας (Δ. Κέας) – Π.Ε. Κέας-Κύθνου. Οι 2 αυτές θέσεις αφορούν συμβάσεις για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2022.

H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την 28/3/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την 7/4/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και τα παραρτήματα της:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (4)

pararthma_glwssomatheias__Α2_1_2022_el_GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 9_12_2021