Ο Δήμος Κέας, ως μέλος του δικτύου ΔΑΦΝΗ, πιστοποιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά με το Σήμα Αειφορίας για το έτος 2012. 

Τα μέλη του δικτύου αξιολογούνται ετησίως με γνώμονα τις δράσεις τους για επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Η αναπτυξιακή πολιτική του νησιού, από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον πολιτισμό και θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, δεν θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και δεν θα αποσαθρώσει τον κοινωνικό ιστό.

Να σημειωθεί ότι η Κέα ήταν ο πρώτος δήμος που πιστοποιήθηκε με Σήμα Αειφορίας, για το 2007.