ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

 

Γραφείο Δημάρχου

 

Ιουλίδα Κέας, 31.03.2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, ώρα: 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, ο Δήμαρχος θα ενημερώσει τους φορείς και τους κατοίκους του Δήμου για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου και την κατάσταση του Δήμου Κέας.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Αντώνιος Δεμένεγας