ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΑΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Β’ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

 

Η Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 3.500 λίτρων, για το σχολικό έτος 2013-2014 του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου Κέας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για την παραπάνω προμήθεια στο Δήμο Κέας και σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Παρασκευή  1  Νοεμβρίου  2013, ώρα 12:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των παραπάνω εργασιών απευθυνθείτε στην κ. Βασιλική Δεμένεγα (6937081260).

 

 Εκ της  Σχολικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος

 

 

 ΔΕΜΕΝΕΓΑ Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, πατήστε εδώ