Μέτρα πρόληψης Δήμου Κέας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού

Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του Δήμου μας, αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τον Δήμο θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Από σήμερα και έως τις 25 Μαρτίου οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, αλλά η εξυπηρέτηση του κοινού και η διεκπεραίωση υποθέσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας:

Συγκεκριμένα:

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου:
Το ΚΕΠ θα λειτουργεί από 7.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα εξυπηρετούν τους πολίτες, μόνο κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στο: 22880 21150 (ΚΕΠ)

Για το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) Δήμου Κέας:
Το Γ.Ε.Φ. θα λειτουργεί από 7.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα εξυπηρετούν τους πολίτες, μόνο κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στο: 22880 22186 (τηλ) ή μέσω e-mail στο n.demenegas@aade.gr

Για το Πρωτόκολλο, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο & Ανταποκριτή ΟΓΑ του Δήμου:
Τηλ. Επικοινωνίας: 22883 60013.
Παρακαλούμε να αποστέλλετε αιτήσεις/ζητήματα/αιτήματα:
1. μέσω email στη διεύθυνση Protok@kea.gr ή
2. Μέσω fax στο 22880 22811 ή
3. μέσω αλληλογραφίας (Ταχ/κή Δ/νση: Νέο Δημαρχείο, Ιουλίδα Κέας, ΤΚ 84 002).
Η διεκπεραίωση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για την παραλαβή πιστοποιητικών και εγγράφων.

Για διόρθωση τ.μ. ακινήτων:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22883 60009, e-mail: esoda@kea.gr
Δευτ-Παρ, 08.00-15.00
Οι αιτήσεις παρακαλούμε να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://tetragonika.govapp.gr/
Δίνεται παράταση προθεσμίας έως τις 30.06.2020.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ – ΤΑΜΕΙΟ
Tηλ. Επικοινωνίας: 22883 60021, Φαξ: 22880 22011, e-mail: tameio@kea.gr

Το ΤΑΜΕΙΟ του Δήμου θα είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές προς τον Δήμο για οφειλές, πληρωμή τελών, προστίμων, δόσεων ρύθμισης κ.λπ. θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης.
Συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί του Δήμου Κέας είναι οι εξής:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 843/540001-54 IBAN:GR5801108430000084354000154
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5703-015205-490 IBAN:GR8801727030005703015205490
ALPHA ΒΑΝΚ: 603 00 2001 0000 38 IBAN:GR50 0140 6030 6030 0200 1000 038

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές από τον Δήμο προς προμηθευτές, τρίτους κ.λπ. γίνονται ούτως ή άλλως πάντοτε μέσω Τραπέζης.
Παρακαλούμε οι πληρωμές να γίνονται μέσω e-banking ή στις Τράπεζες σύμφωνα με τις δικές τους οδηγίες εξυπηρέτησης.

Για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:
Το γραφείο της Κορησσίας θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 09:30 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων.
Πριν από κάθε κατ’ οίκον επίσκεψη του κλιμακίου θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τον ωφελούμενο.
Τηλ. Επικοινωνίας: 22880 22300

Για το Κέντρο Κοινότητας:
To Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί κανονικά, αλλά θα υποδέχεται το κοινό μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 22880 21589.
Οι δικαιούχοι των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων ενημερώνονται ότι δεν χρειάζεται να προσέλθουν σε αυτά, καθώς  με βάση την από  11/03/2020 Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου:
1) Παρατείνεται για έναν (1) μήνα, η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι οποίες έληξαν τον Φεβρουάριο.
2) Παρατείνεται για έναν (1) μήνα, η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για το Επίδομα στέγασης, οι οποίες λήγουν εντός του Μαρτίου του 2020.
3) Η προθεσμία των τριών (3) μηνών που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης, αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου ως και την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στα Κέντρα Κοινότητας
4) Αναβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης. Στις περιπτώσεις λήξης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, δικαιώματος σε παροχές λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η καταβολή της αναπηρικής παροχής.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι από σήμερα και μέχρι και τις 25 Μαρτίου κλείνουν όλες οι ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ και οι ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (γήπεδα κ.λπ.) και απαγορεύεται η χρήση τους.