Ενημέρωση Δημάρχου Κέας για τα υπό εξέλιξη έργα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που προβλέπει 25.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Οργανισμού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε οκτώ μήνες. Οι θέσεις στον Δήμο Κέας είναι οι παρακάτω:

Φορέας Επίβλεψης Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          4
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ          2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          5
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          2

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.