Δημοτικό Γυμναστήριο Κέας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας ζητά γυμναστή για την περίοδο 2020-2021 με τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α .
2. Γνώση ξένης γλώσσας
3. Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Πληροφορίες: Τηλ. 2288360020
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: kedk@kea.gr