Με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που μας κοινοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα εκτιμάται αυξημένη.

Συνιστούμε να αποφεύγονται ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και προετοιμασμένοι.