Το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν, από το προσωπικό του Δήμου Κέας ή μέσω εργολαβιών του, εργασίες καθαριότητας σε όλο το νησί.

Αναλυτικότερα, οι οικισμοί της Κορησσίας, της Ιουλίδας και του Βουρκαρίου καθαρίστηκαν από χόρτα, ενώ έγιναν και ασβεστώματα. Ειδικά το λιμάνι της Κορησσίας καθαρίστηκε και πλύθηκε με νερό δύο φορές αυτό το διάστημα. Στην Ιουλίδα έγιναν εργασίες καθαριότητας και εξυγίανσης των πηγών. Οι δεξαμενές των πηγών καθαρίστηκαν επιμελώς, όπως και όλη η διαδρομή που διανύει το νερό μέχρι τη βρύση.

Επιπλέον καθαρίστηκαν οι παραλίες και τα μονοπάτια του νησιού.